พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สอบปลายภาค ม.4,5,6 วันที่ 2

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 - 16.30 )
สอบปลายภาค ม.4, 5, 6
วันที่ 13, 15, 20 ก.พ. 2562

เข้าชม 290  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562