พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

สอบกลางภาค ม.ต้น วันที่ 3

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00-16.30 น. )
สอบกลางภาค ม.1,2,3
วันที่ 23,25, 27 ธ.ค. 2562

เข้าชม 164  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562