พุธ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

สอบกลางภาค ม.ปลาย วันที่ 3

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00-16.30 น. )
สอบกลางภาค ม.4, 5, 6
วันที่ 20, 24, 26 ธ.ค. 2562

เข้าชม 162  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562