จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

สอบปลายภาค ม.ต้น วันที่ 1

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00-16.30 น. )

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 - 16.30 )
สอบปลายภาค ม.1,2,3
วันที่ 14,18, 21 ก.พ. 2562

สอบปลายภาค ม.1,2,3
วันที่ 17,19, 2 ก.ย. 2562


เข้าชม 289  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562