พุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

สอบกลางภาค ม.ต้น วันที่ 1

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00-16.00 น. )
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
ม.ต้น   วันที่ 18,22,24  ก.ค. 2562


เข้าชม 310  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562